Wednesday, July 20, 2011

Waiting for...

Хэзээ яахыг нь мэдэхгүй хүлээсээр л... Болох болов уу? Бүтэх болов уу? Би чадах уу? Гэхдээ л хүлээхээс өөр аргагүй...